Hald Ege Idrætscenter

Hald Ege Idrætscenter
Udvidelse og omdannelse til et moderne samlingssted for fritidsaktiviteter.

Hald Ege Idrætshal er sammen med Hald Ege Skole et naturligt samlingspunkt for Hald Ege idræts- og foreningsliv. Den øgede befolkningstilvækst i området og stor medlemstilgang i foreningerne bevirkede, at hallens kapacitet ikke længere dækkede brugerbehovet, og der var derfor behov for en udvidelse af hallen og opførelse af ny idrætshal med tilhørende café og omklædningsfaciliteter.

Den nye bygning er placeret vinkelret på den eksisterende hal og indeholder en ny gennemgående foyer samt en multifleksibel idrætshal med tilskuerfaciliteter. Hallen er indrettet med mulighed for opdeling, så der bliver rum og plads til en bred brugergruppe.

Herudover er der etableret et nyt centralt og åbent caféområde med tilhørende køkken. Caféen har en stor synlighed med direkte indkig til begge haller, og med en stor åben facade ud til de forskellige udendørs aktiviteter. Derudover er det indrettet fleksible samlingslokaler/møderum, et motionsrum, nye omklædningsfaciliteter, toiletter og depoter.

Man ankommer til Hald Ege Idrætscenter via en ny gennemgående foyer. Fra foyeren er der kig ind i den eksisterende hal samt til den nye multihal, der er sænket en etage ned. Herfra er der direkte adgang til både multihallens tilskuerbalkon såvel som gulvniveau via trappe og elevator i foyerens dobbelthøje rum.

I tilknytning til den nye tilbygning, og med direkte adgang til terrassen foran cafeen, er der etableret en ekstra udendørs tunnelforbindelse, hvorfra man kan gå direkte til boldbanerne fra den nye parkeringsplads mod nord.

Facaderne er kombineret af en lodret træbeklædning, der er opsat i forskellige bredder, samt grå alu-facadeplader.

Omfang

2.500 m² nybyggeri og 500 m² ombygning

Anvendelse

Idrætshal

Adresse

Birgittelystvej 2, 8800 Viborg

Bygherre

Hald Ege Idrætscenter og Viborg Kommune

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

COWI A/S

Vil du vide mere

jesper laursen

Jeg er Jesper

Arkitekt, Direktør VEST & Partner

2034 8535

Arkitekturen

Hald Ege Idrætscenter
Hald Ege Idrætscenter
Hald Ege Idrætscenter
Hald Ege Idrætscenter
Hald Ege Idrætscenter
Hald Ege Idrætscenter
Hald Ege Idrætscenter

Næste projekt

Al Innovation House

En innovationslegeplads med fokus på vidensdeling.

Ai Innovation House

Hald Ege Idrætscenter

Hald Ege Idrætscenter

Udvidelse og omdannelse til et moderne samlingssted for fritidsaktiviteter.

Omfang

2.500 m² nybyggeri og 500 m² ombygning

Anvendelse

Idrætshal

Adresse

Birgittelystvej 2, 8800 Viborg

Bygherre

Hald Ege Idrætscenter og Viborg Kommune

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

COWI A/S

Hald Ege Idrætscenter
Hald Ege Idrætscenter
Hald Ege Idrætscenter
Hald Ege Idrætscenter
Hald Ege Idrætscenter
Hald Ege Idrætscenter
Hald Ege Idrætscenter
Hald Ege Idrætscenter