Lyngby Rådhus

Lyngby Rådhus
Bærende fredningsværdier møder den moderne arbejdsplads.

Lyngby Rådhus, som er tegnet af Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jensen, føjer sig til rækken af funktionalistiske rådhuse fra det 20. århundrede og træder med sin buede form og marmorbeklædte facade frem i bybilledet.

Den karakteristiske bygning gennemgår nu en ind- og udvendig istandsættelse med ønsket om at skabe en moderne arbejdsplads til i alt 355 medarbejdere, der samtidig fungerer som et åbent samlingssted for byens borgere.

Rådhuset blev i 2014 fredet, hvorfor istandsættelsen udføres med stor omhu, således at bygningens bærende fredningsværdier bevares. Der arbejdes derfor på at koble og nyfortolke de bærende fredningsværdier i mødet med kravet til moderne og effektive kontorarbejdspladser. Indvendigt etableres et væsentligt forbedret indeklima samt åbne og fleksible kontorområder, som understøtter transparens og videndeling blandt medarbejderne. Derudover åbnes udvalgte dele af rådhuset for byens borgere og her skabes indbydende rammer, som understøtter ønsket om et åbent samlingssted for byens borgere.

Den karakteristiske facade beklædt med grønlandsk marmor restaureres, hvilket blandt andet indebærer analyse af stenenes tilstand, levetid og styrke med henblik på at genbruge så mange af disse som muligt.

Omfang

8.360 m²

Anvendelse

Rådhus

Adresse

Lyngby Torv, 2800 Kgs. Lyngby

Bygherre

Lyngby Taarbæk kommune

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Søren Jensen Rådgivende Ingeniører A/S

Vil du vide mere

bitten munk warmdahl

Jeg er Bitten

Jurist, Direktør ØST & Partner

2883 9728

Arkitekturen

Lyngby Rådhus
Lyngby Rådhus
Lyngby Rådhus
Lyngby Rådhus
Lyngby Rådhus
Lyngby Rådhus

Næste projekt

Kunsten Museum of Modern Art

Skabelsen af et nyt museum i eksisterende rammer.

Kunsten

Lyngby Rådhus

Lyngby Rådhus

Bærende fredningsværdier møder den moderne arbejdsplads.

Omfang

8.360 m²

Anvendelse

Rådhus

Adresse

Lyngby Torv, 2800 Kgs. Lyngby

Bygherre

Lyngby Taarbæk kommune

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Søren Jensen Rådgivende Ingeniører A/S

Lyngby Rådhus
Lyngby Rådhus
Lyngby Rådhus
Lyngby Rådhus
Lyngby Rådhus
Lyngby Rådhus
Lyngby Rådhus