Hamburgr menu
Blandt Københavns nyere kirker hører Frederiks Kirke eller Marmorkirken til en af de mest markante.
Med sin vældige kuppel knejser kirken højt over den omgivende bebyggelse som et karakteristisk pejlemærke midt i byens profil. Udvendigt og indvendigt er kirken præget af historiserende stilformer med særlig inspiration fra barokken. Indvendigt prydes kirken af stuk og malede dekorationer, der sammen med den stejle ribbekuppel skaber en imponerende helhed i det halvdunkle indre.
Kirkens facader består af tre bjergarter, norsk Gjellebæk marmor, primært brugt på rotunden, Faksekalt (kaldet Fakse marmor) og Ølandssandsten. Endvidere er der på tamburen anvendt en porøs cementbaseret kalkpuds.
Tegnestuen har gennemført flere indvendige istandsættelsesopgaver samt en gennemgribende facade restaurering, inkl. udskiftning af sandstenselementer.
1996 - 2002
2.500 m²
Kirke
Frederiks Kirkens Menighedsråd
Totalrådgivning
Frederiksgade 4, 1265 København
Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører AS
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Marmorkirken
KONTAKTPERSON:
Gitta Hammer

Projektchef

T [+45] 4214 7037

gh@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk