Novo Holdings

Novo Holdings
Optimale betingelser for videndeling i et dynamisk og uformelt miljø.

Samling af Novo A/S og Novo Nordisk Fonden i et fælles lejemål med fleksible kontorer, samt efterfølgende udvidelser og ombygninger i flere etaper. Da beslutningen om at flytte de to kulturer sammen, og den nye adresse var fundet, ønskede Novo Nordisk Fonden at gennemføre hele den fysiske flytning, inklusiv projektering, ombygning og indretning på kun 4 måneder. Byggesagen blev af hensyn til den pressede tidsplan gennemført i partnering, hvilke stillede store krav til alle parter.

Selve indretningen og de fremtidige rammer for organisationen blev gennemført i et dynamisk forløb, hvor strategisk rådgivning, planlægning, projektering og dialog blev suppleret med 1:1 eksempler på detaljer og materialer.

Novo ønskede fordelen ved en transparent organisering, men havde samtidigt et høj krav til koncentration og fortrolighed. Der var yderligt et ønske om at forbedre den interne kommunikation og afdække et eventuelt potentiale ved at placere Novo A/S og Novo Nordisk Fonden på samme lokation. Det var et krav fra Fonden, at arbejdsmiljø og bæredygtige tiltag, samt robusthed for fremtidige organisationsændringer skulle være et designparameter.

Hovedgrebet bestod i at flytte alle faste arbejdspladser ud til facaden i dagslysoptimerede kontorer, hvor kun væggene vinkelret på facaden blev udført som lukkede. Mod bygningens indre og atrium er der udelukkende vægge af glas og store gladsskydedøre. Herved bevares den gode udsigt fra alle steder i bygningen, og der skabes et fælles kontor med “demokratisk udsigt til alle medarbejdere”. Midterzoner blev indrettet til fleksible arbejdspladser.

Organisationen opleves som fuldstændig transparent og inviterer til samarbejde og kommunikation medarbejderne imellem. For at styrke at videndelingen sker i et dynamisk og uformelt miljø, er der etableret flere nye områder uden for kontorerne, som understøtter det daglige arbejde og formidler Novos identitet.

Omfang

ca. 9.000 m2

Anvendelse

Kontor

Adresse

Tuborg Havnevej 19, Hellerup

Bygherre

Novo Holdings og Novo Nordisk Fonden

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S og NIRAS

Vil du vide mere

Arkitekturen

Novo Holdings
Novo Holdings
Novo Holdings
Novo Holdings
Novo Holdings
Novo Holdings

Næste projekt

Vestre Landsret

Prisvindende bygning med stærk identitet og kontraster.

IMG_8418_1

Novo Holdings

Novo Holdings

Optimale betingelser for videndeling i et dynamisk og uformelt miljø.

Omfang

ca. 9.000 m2

Anvendelse

Kontor

Adresse

Tuborg Havnevej 19, Hellerup

Bygherre

Novo Holdings og Novo Nordisk Fonden

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S og NIRAS

Novo Holdings
Novo Holdings
Novo Holdings
Novo Holdings
Novo Holdings
Novo Holdings
Novo Holdings