Hamburgr menu
Vi vandt i 2008 konkurrencen om en ny museumsbygning til Borgarsyssel Museum beliggende i Sarpsborg. Den nye museumsbygning skulle stå færdig til byens 1000 års jubilæum i 2016.

I 2014 lykkedes det Østfold Museene at rejse den fornødne økonomi til at kunne realisere drømmen om den nye museums bygning.Musset blev indviet i juli 2016
Muset er udført som et stort sammenhængende volumen i en etage med fire plateauer, der følger det omkringliggende terræns fald. Plateauerne skaber forskellige udstillingsafsnit ned igennem bygningen, og danner dermed større og mindre udstillingsarealer i museet. Plateauerne er forbundet med hinanden via ramper og trapper, som ligger forskudt fra hinanden.

Der veksles mellem visuelt åbne/transparente facader og mere lukkede facader, hvilket medvirker til at skabe variation inde som ude. Samtidig giver det det mulighed for at styre lysforholdene inde i museet.
Det arkitektoniske udtryk er karakteriseret ved, at det gennemgående udvendige materiale på facade og tag er udført i Cover teglskaller fra Petersen Tegl. Soklen udføres i Kolumba tegl, ligeledes fra Petersen Tegl, som mures direkte op ad jorden, for at optage det faldende terræn. Alle paneler, lysninger og skodder, baldakin m.m. er udført i Cortenstål.
2008 - 2016
900 m²
Museum
Østfold Museene
Arkitektrådgivning
Gamlebygata 8, 1721 Sarpsborg (Norge)
AF Group (Norge)
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Olavs Hall
KONTAKTPERSON:
Morten Ørsager

Arkitekt / Partner

T [+45] 4214 7004

mo@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk