Hamburgr menu
Projektet omfatter en opførelse af ny tilbygning til allerede eksisterende kontorbyggeri på Søren Frichs Vej i Aarhus. Tilbygningen får et etageareal på 7.200 m2, og består primært af et 15 etagers højhus, som skal anvendes til kontor. I de nederste 3 etager opføres bygningen med en sidebygning der indeholder fællesarealer og auditorie. ERIK arkitekter har som rådgiver for Olav de Linde tegnet og projekteret 15 etagers udvidelsen af Systematics domicil i Aarhus.

​Systematic, som lejer de eksisterende kontorbygninger, er en succesrig softwarevirksomhed, som gennem en årrække har vist en imponerende vækst. Den store tilvækst har medført, at virksomheden har behov for en markant udvidelse af de eksisterende fysiske rammer, hvilket er baggrunden for at udvide det eksisterende kontorbyggeri.

​Det nyt kontorhøjhus placeres langs en af de store indfaldsveje til Aarhus, hvilket er med til at understrege betydningen af projektet som et ”landmark” i forbindelse med overgangen til den indre by.
2017 - 2020
7.200 m2
Kontorhøjhus
Ejendomsselskabet Olav de Linde
Bygherrerådgivning. Programmering, disponering, projektering, udbud og opfølgning
Søren Frichs Vej 39
Niras/ Systematic A/S/
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Systematic
KONTAKTPERSON:
Anders Gottfred Petersen

Bygningskonstruktør / Ass. Partner

agp@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk