Hamburgr menu
Som underrådgivere for A. Enggaard og i samarbejde med COWI, har vi vundet den indbudte OPP-konkurrence om den ny Vestre Landsret.

Vestre Landsret i Viborg er et hus med kontraster. Formsproget består af både organiske og stringente skarpe former, og materialerne skifter mellem hårde og bløde, varme og kolde overflader. Hovedidéen er at samle alle funktionsafsnit, som bløde og organiske former, mellem et stort kvadratisk tag og et kvadratisk hævet plateau. I de retvinklede bygningsafsnit beklædes facaderne med lysegrå matte natursten og som en smuk kontrast hertil, beklædes bygningens organisk-formede facader af kobberbeklædte lameller.
Bygningen indeholder to store retssale for nævningeretssale, 7 retssale for domsmandssager samt 4 mindre retssale for civile sager. De 3 største retssale er samlet i en organisk form beklædt med kobberlameller. De mindre retssale ligger ud mod foyerens anden side med kontorområder uden offentlig adgang. Et rektangulært indre atrium samler kontorhuset og sikrer dagslysindfald.
2012 - 2013
9.800 m²
Vestre landsret
Slots & Ejendomsstyrelsen
Arkitektrådgivning
Asmildklostervej 21, 8800 Viborg
COWI AS/ A. Engaard AS
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Vestre Landsret
KONTAKTPERSON:
Zoran Juresa

Arkitekt / RIBA / Partner

T [+45] 2028 0883

zj@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk