Hamburgr menu
Viborg Domkirke er ikon for en usædvanlig bygningshistorisk udvikling. Nebelong, Throlle og Storck genskabte i 1864 – 1876 en storkirke efter romansk forbillede. Tegnestuen har vundet 1. præmie i arkitektkonkurrence om ny indretning af våbenhus og forkirke. Projektet er under gennemførelse, etape 1 blev afsluttet i september 2012.
Her restaureres våbenhuset med nye gulve med indlagt gulvvarme, ny belysning og møblering samt nye dør mellem våbenhus og kirke. I samarbejde med kunstner og billedhugger Maja Lisa Engelhardt udføres og isættes en ny bronzeport.
Der indarbejdes i etape 2 nye toiletter og lift til krypten. Konservering af kister og historisk inventar indgår i opgaven.
2011 - 2013
300 m²
Våbenhus, forkirke og krypt
Viborg Domsogns Menighedsråd
Arkitektrådgivning
Sct. Mogens Gade 4, 8800 Viborg
ERIK arkitekter
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Viborg Domkirke
KONTAKTPERSON:
Gitta Hammer

Projektchef

T [+45] 4214 7037

gh@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk