Hamburgr menu
Skolens fysiske rammer består af mange adskilte bygningsafsnit i varierende etager - så det har hidtil været meget svært at skabe en klar afdelingsopdeling i indskoling, mellemtrin og overbygning. Med disse udgangspunkter har ERIK arkitekter gennemført en programmeringsproces med bred brugerdeltagelse, hvor hele skolens samlede pædagogiske landskab er analyseret for at kunne anvise en helhedsplan/udbygninger med maksimal pædagogisk værdiskabelse inden for en afsat økonomisk ramme.

Ombygningen og tilbygningen består af følgende dele:
• Opførelse af ny tilbygning, indeholdende fire nye klasseværelser, stort dobbelthøjt samlings- og multirum, toiletter samt depot. Den nye udvidelse af skolen skaber forbindelse mellem to eksisternede bygninger og bliver i fremtiden hjertet i et integreret indskolings/SFO-miljø med en stor siddetrappe og fælleskøkken (Område A).
• lndretning af grupperum i eksist. tre klasseværelse, inddragelse af køkken til garderobe samt etablering af personalefaciliteter. (Område B).
• lndretning af projektområde i eksist. trapperum (Område C).
• Belægninger ifm. tilbygningen tilpasses og eksist. handicaprampe afkortes og tilpasses nye forhold. Handicapadgang til kælder etableres med rampe og indvendig lift ved gavl (Område C).
• Eksist. sløjdlokale og idrætsdepot indrettes til "Håndværk og design" med tilhørende fast inventar og der opsættes tillige opbevaringsbænke i gymnastiksal (Område D).
• Eksist. håndarbejdslokale pâ 2. sal opdeles til to klasselokaler (Område D).
• Kælderen i bygningen Kirkevej 2 (bevaringsværdig klasse 3), indrettes til klub, samt delvis frigravning af nord-facade for at skabe niveaufri adgang til kælderen (Område E)
• Implicit i ovenstående arbejder har været renovering af berørte overflader, gulve og lofter
• Uderum: Skolens P-plads udvides og omdisponeres så kapaciteten øges fra 14 til 16 pladser. Der etableres nødvendige sti-belægninger mellem cykelskure, legearealer, P-plads af hensyn til den daglige trafik omkring skolen. I skolegården plantes et stort træ med stor bænk og siddeplint omkring

Ved at udfordre og nytænke hjemklassepincippet er skolens lokaler på ca. 50 m² vendt til en fordel i stedet for en begrænsning, og klubbens lokaler fungerer således også nu som
2015-2017
1.600 m²
Folkeskole
Aarhus Kommune
Totalrådgivning
Kirkevej 2, 8260 Viby
LB Consult,
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Viby Skole
KONTAKTPERSON:
Jonny Lundbye

Arkitekt

T [+45] 2917 0237

jlu@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk