Det vi laver

Læring

12

At lære gennem livet understøtter menneskers mentale sundhed og udvikling.

At være social og skabe relationer er vigtigt for at kunne udvikle faglige kompetencer uanset alder. Derfor arbejder vi med at designe de fysiske rammer som den ”tredje pædagog”, der nudger og guider eleverne til den bedst mulige læringssituation.

Gennem inddragelse af politikere, lokalsamfund, studerende og undervisere, skaber vi miljøer, der bliver til gavn for både den enkeltes læring og hele samfundet.

Vidste du at:

Vi skal uddanne unge til et digitalt arbejdsmarked som ikke eksisterer endnu – med et uddannelsessystem og fysiske rammer som er designet til en analog verden (kilde).

Indeklimaet i undervisningslokalerne i Danmark er så dårligt at 53 % af lokalerne overstiger de anbefalede grænseværdier for CO2-niveauet. Hvilket har stor indflydelse på indlæringsevnen og læringsudbyttet (kilde).

Læs mere
  • 1
  • 2