Det vi laver

Sundhed

12

Vores arkitektur understøtter menneskers sundhed. Gennem godt dagslys, udsigt til grønne arealer, sunde materialer og stimulerende arkitektoniske oplevelser, understøtter vi sundhed. Om vi tegner til unge eller gamle, har vi altid fokus på at skabe sunde rum, som eliminerer mistrivsel, og som skaber rammer for sunde fællesskaber og sunde individer.

Vi arbejder med et bredt sundhedsbegreb og forsøger at indtænke sundhedsperspektivet i alle former for bygninger. Her arbejdes ud fra en tanke om forebyggelse.

Vidste du at:

Danskeres levetid er steget de sidste mange årtier, og stigningen fortsætter. Bare fra år 2000 er den gennemsnitlige forventede levetid steget ca. 5 år (DST).

36,2 % af danskerne har én eller flere langvarige sygdomme eller helbredsproblemer, og omtrent én ud af otte har tegn på ensomhed. Der findes en stærk sammenhæng mellem menneskers sociale relationer og deres fysiske og psykiske helbred (kilde).

Antallet af over 80-årige forventes at vokse frem mod 2057, hvor de vil udgøre 667.000 – 2,5 gange flere end i dag. Efter 2053 forventes mere end hver tiende indbygger at være over 80 år i forhold til i dag, hvor de over 80-årige udgør 4,4 pct. af befolkningen (DST).

Antallet af hænder falder. En analyse fra Kommunernes Landsforening (2022) viser, at der om bare otte år vil mangle knap 16.000 social- og sundhedsassistenter og -hjælpere i Danmark. Kigger man længere frem, vil der i 2045 mangle næsten 37.000 social- og sundhedsassistenter og -hjælpere.

Læs mere
  • 1
  • 2