Sundhedscenter Haderslev

Sundhedscenter Haderslev
Overskuelig og åben bygning skaber en tryg patientoplevelse.

Region Syddanmark og Haderslev Kommune ønskede i fællesskab at etablere et sundhedscenter i Haderslev med fokus på mental sundhed, og som understøtter en sammenhængende indsats overfor den enkelte borger og medvirker til, at der skabes én fælles indgang til sundhedsydelserne.

Centeret rummer mange forskellige sundhedstilbud til borgere, blandt andet lokal- og socialpsykiatri, rus- og misbrugsbehandling, jobcenter, jordemoder, vagtlæge og en privat lægepraksis. Derudover kan flere øvrige private aktører også kan leje sig ind i bygningen.

Der er lagt vægt på, at sundhedscentret skal være en oplevelsesrig, tryg ramme for patienter, pårørende og personalet. Det er en overskuelig bygning i tæt kontakt med naturen, der er opbygget omkring ét centralt atrium i to etager, hvortil fire arme kobler sig på.

Husets funktioner er fordelt på etagerne efter forskellige grader af offentlighed og er inddelt i zoner, som afspejler mødet mellem patienter og personale. Derudover er der plads møder og forskellige træningsaktiviteter.

Huset fremstår med en inviterende sanselighed og med et udtryk, der både er robust, forfinet og råt. Facaderne består af genbrugstegl, og der er er forskellige indhak i bygningen, hvor der er indgange og altaner. Disse indhak er foret på siderne med trælameller, som giver en varm glød og giver dybde og variation. Der er glas og åbenhed omkring ventezoner og pausezoner, hvorved der skabes kontakt til de grønne udearealer.

Omfang

5.200 m²

Anvendelse

Sundhedscenter

Adresse

Clausensvej 5, 6100 Haderslev

Bygherre

Region Syddanmark og Haderslev Kommune

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

DRIAS Rådgivende ingeniører A/S og DEM Dansk Energi Management

Vil du vide mere

jesper laursen

Jeg er Jesper

Arkitekt, Direktør VEST & Partner

2034 8535

Arkitekturen

Sundhedscenter Haderslev
Sundhedscenter Haderslev
Sundhedscenter Haderslev
Sundhedscenter Haderslev
Sundhedscenter Haderslev

Byggeriets bæredygtighed

Miljø

Materialer og bygningsdele med lang levetid, minimal vedligeholdelse og lille udskiftningsgrad, optimering af termisk, atmosfærisk og akustisk indeklima og dagslysklima. Minimering af energiforbrug samt lavteknologiske/selvvirkende, stabile og driftssikre indeklimasystemer.

Næste projekt

Fællesskabets Hus i Ry

Et socialt centrum som skaber fællesskaber på tværs af generationer.

Fællesskabets Hus i Ry

Sundhedscenter Haderslev

Sundhedscenter Haderslev

Overskuelig og åben bygning skaber en tryg patientoplevelse.

Omfang

5.200 m²

Anvendelse

Sundhedscenter

Adresse

Clausensvej 5, 6100 Haderslev

Bygherre

Region Syddanmark og Haderslev Kommune

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

DRIAS Rådgivende ingeniører A/S og DEM Dansk Energi Management

Sundhedscenter Haderslev
Sundhedscenter Haderslev
Sundhedscenter Haderslev
Sundhedscenter Haderslev
Sundhedscenter Haderslev
Sundhedscenter Haderslev