Fællesskabets Hus i Ry

Fællesskabets Hus i Ry
Et socialt centrum som skaber fællesskaber på tværs af generationer.

Fællesskabets Hus i Ry rummer 72 plejeboliger og danner derudover rammerne om en multifunktionel centerfunktion, som blandt huser sundhedsklinik, genoptræningsfaciliteter, dagaktiviteter, multisal, orangeri, administrative funktioner og en café. Bygningens multifunktionelle dimension gør den til et socialt centrum i lokalsamfundet, hvor borgerne er en aktiv del af dagligdagen.

Både centerfunktionen, udeområderne og husets arkitektur inviterer byens borgere indenfor og bidrager dermed til at skabe samspil, aktivitet og fællesskaber på tværs af generationer.

Bygningen er skabt med et særligt fokus på følelsen af hjemlighed fremfor institution, og der er i den forbindelse arbejdet målrettet med balancen mellem fællesskab og det tilfældige møde på den ene side og privatliv og tryghed på den anden side.

Med Fællesskabets Hus har Ry fået et smukt, inkluderende og ikke mindst funktionelt fælleshus til gavn for hele byen.

Omfang

8.000 m²

Anvendelse

Plejeboliger

Adresse

Alleen 2, 8680 Ry

Bygherre

Skanderborg Kommune

Ydelse

Bygherrerådgivning

Samarbejdspartnere

OJ Rådgivende Ingeniører

Vil du vide mere

jesper laursen

Jeg er Jesper

Arkitekt, Direktør VEST & Partner

2034 8535

Arkitekturen

Fællesskabets Hus Ry
Fællesskabets Hus i Ry

Fotograf: Thomas Illemann

Fællesskabets Hus i Ry
Fællesskabets Hus Ry
Fællesskabets Hus Ry

Næste projekt

Bostedet Aars – Kimbrerparken

Trivsel og velvære i højsædet.

Socialpsykiatriske boliger i Aars

Fællesskabets Hus i Ry

Fællesskabets Hus i Ry

Et socialt centrum som skaber fællesskaber på tværs af generationer.

Omfang

8.000 m²

Anvendelse

Plejeboliger

Adresse

Alleen 2, 8680 Ry

Bygherre

Skanderborg Kommune

Ydelse

Bygherrerådgivning

Samarbejdspartnere

OJ Rådgivende Ingeniører

Fællesskabets Hus i Ry

Fotograf: Thomas Illemann

Fællesskabets Hus Ry
Fællesskabets Hus i Ry

Fotograf: Thomas Illemann

Fællesskabets Hus i Ry
Fællesskabets Hus Ry
Fællesskabets Hus Ry