Tranders Høje Friplejehjem

Tranders Høje Friplejehjem
Velfærdsteknologiske plejeboliger med rekreative arealer.

Projektet omfatter etablering af 56 velfærdsteknologiske plejeboliger fordelt i 3 grupper med tilhørende service- og fællesfaciliteter.

Bygningen etableres i tre etager samt kælder, og boligerne placeres med hhv. 20, 20 og 16 boliger på hver etage. Alle boligerne er fleksible og kan rumme både somatiske såvel som demente beboere. Boligerne i den enkelte gruppe knytter sig til et samlet rumligt forløb af fælles opholdsrum og -nicher, der understøtter det daglige liv på friplejehjemmet. Fællesfaciliteterne er centralt placeret på hver etage. På 1. og 2.sal etableres tillige wellness- og træningsområder.

Plejehjemmets store haveanlæg er afskærmet med beplantning ved skel for at demenssikre haven. I haveanlægget er der lagt vægt på, at der skabes varierende oplevelser, hvor alle sanser kan stimuleres. Eksempelvis gennem varierede stiforløb, varierede højder på beplantningen og valg af forskellige træer, buske, krydderurter og blomster der føles, dufter og smager forskelligt og som tillige kan give variation og oplevelser hele året rundt.

Det er det unikke samspil mellem grønne rekreative arealer og den bynære placering tæt på Aalborgs mange muligheder, der betragtes som særlig attraktiv for beliggenheden. Plejehjemmet opføres med ønsket om at inddrage omgivelserne ved at skabe nogle oplevelsesmæssige gode uderum i gårdrummet mellem boligfløjene.

Omfang

4.560 m²

Anvendelse

Plejeboliger

Adresse

Alfred Nobels Vej, 9220 Aalborg Øst

Bygherre

A. Enggaard A/S på vegne af Danske Diakonhjem (delegeret bygherremodel)

Ydelse

Bygherre- og arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere

A. Enggaard A/S, COWI A/S og Frandsen & Søndergaard

Vil du vide mere

thomas pedersen

Jeg er Thomas

Arkitekt, Bygherrerådgiver & Partner

2045 4022

Arkitekturen

Tranders Høje Friplejehjem
Tranders Høje Friplejehjem
Tranders Høje Friplejehjem
Tranders Høje Friplejehjem
Tranders Høje Friplejehjem
Tranders Høje Friplejehjem

Situationsplan

Næste projekt

Brønderslev Sundhedshus

Et levende hus med unikke, tværfaglige fællesskaber.

Brønderslev Sundhedshus

Tranders Høje Friplejehjem

Tranders Høje Friplejehjem

Velfærdsteknologiske plejeboliger med rekreative arealer.

Omfang

4.560 m²

Anvendelse

Plejeboliger

Adresse

Alfred Nobels Vej, 9220 Aalborg Øst

Bygherre

A. Enggaard A/S på vegne af Danske Diakonhjem (delegeret bygherremodel)

Ydelse

Bygherre- og arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere

A. Enggaard A/S, COWI A/S og Frandsen & Søndergaard

Tranders Høje Friplejehjem
Tranders Høje Friplejehjem
Tranders Høje Friplejehjem
Tranders Høje Friplejehjem
Tranders Høje Friplejehjem
Tranders Høje Friplejehjem
Tranders Høje Friplejehjem

Situationsplan