Lindehaven Plejecenter

Betty III Lindehaven
By-plejecenter forankret i lokalområdet.

Det nye plejecenter, Lindehaven Plejecenter, indgår som en del af det nyskabende byområde på Frederiksberg. ”Generationernes Byrum,” som skal skabe en mangfoldig og levende bydel. Bygningen rummer 125 plejeboliger og er designet med udgangspunkt i et naturligt samspil med det omkringværende landskab, hvilket understreges med den træbeklædte facade hvis varme farve, tekstur og stoflighed er trukket med indenfor i plejecentrets indretning.

Det karakteristiske hus åbner sig både i højden og i terræn ved at have transparente, gennemlyste ankomstområder og åbne terrasser, som sikrer kig og lys igennem bygningen og som bidrager til at invitere omverdenen indenfor. Bygningen er opdelt i mindre overskuelige enheder som forskydes og opdeles. Herved dannes der fortættede gårdrum mod omkringliggende bygninger og nicher langs facaden. Alle boliger designet og farvesat som demensegnede med særligt fokus på genkendelighed, nærhed og overskuelighed.

Bygningen ligger på Betty Nansens Allé side om side med øvrige handicapboliger og plejeinstitutioner, og hele området er bundet sammen af et blødt landskabeligt tæppe, som tilgodeser aktiviteter for både unge og gamle.

Omfang

11.440 m²

Anvendelse

Plejeboliger

Adresse

Betty Nansens allé 16, 2000 Frederiksberg

Bygherre

Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forenede Boligselskaber v/ KAB

Ydelse

Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere

JFP A/S, MOE A/S og BOGL

Certificering

DGNB Guld

Vil du vide mere

Camilla Heering

Jeg er Camilla

Arkitekt & Partner

6165 5064

Arkitekturen

Betty III Lindehaven
Betty III Lindehaven
Betty III Lindehaven
Betty III Lindehaven
Betty III Lindehaven
Betty III

Under opførelse

DGNB Guld

Unikke træfacader

Projektet er et innovativt byggeri, der er certificeret til DGNB Guld. Certificeringen er bl.a. opnået pga. den unikke træfacade i fem etagers højde, hvilket er den første af sin art i Danmark. Af øvrige DGNB-tiltag er der indenfor arbejdsmiljø øget fokus på støj- og støvudvikling, og der er fokus på energiforbrug, affaldssortering og naboorientering. Hele projektets udformning ift. arealanvendelse og mulighed for regulering af indeklima er tillige en del af certificeringen. Byggeriet er overordnet projekteret ud fra de tre bæredygtigheds-koncepter. Den sociale, den miljømæssig og den økonomiske bæredygtighed. Den sociale omhandler bl.a. gode, sunde boliger med et godt indeklima, den miljømæssige om valg af byggematerialer og den økonomiske om at bygge fremtidssikrede boliger med nemt og begrænset vedligehold og lang levetid.

Næste projekt

Skudehavnen

Helstøbte familieboliger i harmonisk samhørighed med den omkringliggende natur.

Skudehavnen

Lindehaven Plejecenter

Lindehaven Plejecenter

By-plejecenter forankret i lokalområdet.

Omfang

11.440 m²

Anvendelse

Plejeboliger

Adresse

Betty Nansens allé 16, 2000 Frederiksberg

Bygherre

Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forenede Boligselskaber v/ KAB

Ydelse

Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere

JFP A/S, MOE A/S og BOGL

Certificering

DGNB Guld

Betty III Lindehaven
Betty III Lindehaven
Betty III Lindehaven
Betty III Lindehaven
Betty III Lindehaven
Betty III Lindehaven
Betty III

Under opførelse