Det vi laver

Life Science

11

At sammensætte rum og bygninger til Life Science-branchen kræver særlige hensyn til fleksibilitet, indretning og brug. Samtidig er et laboratorie også en arbejdsplads for mennesker. Derfor har vi også altid øje for arbejdsforhold, dagslys og mulighed for social interaktion, samt den vigtige tilknytning til de omgivende arbejdsmiljøer.

Vi er specialister i laboratorier og funktionelle rum, hvor særlige krav, detaljeringsgrad og anvendelse går op i en højere enhed.

Vi løser opgaver fra teknisk krævende renrum og sterillaboratorier over undervisnings-, forsknings- og produktionslaboratorier til de kontorfaciliteter, der også indgår i forskningsmiljøet.

Vores fokus er rammer for stærke forskningsmiljøer – bygninger og rum for mennesker, hvor funktion og æstetik følges ad.

Som rådgivende arkitekter indgår vi som aktiv sparringspartner med brugerdialog og bygherrerådgivning fra programfasen til og med færdigt resultat.

Sammen med de øvrige rådgivere på projektet sikrer vi, at både bygherre og de daglige brugere får tidssvarende indretninger og optimalt arbejdsmiljø.

Vidste du at: Hver medarbejder i Life Science-industrien skaber årlig værdi for 1,9 mio. kr.

(kilde)

Læs mere