Det vi laver

Bolig

12

Vi har alle et sted, vi kalder hjem.

Boligen er vigtig for vores evne til at lade op og møde verden med overskud. Ved at designe boligen omkring tryghed og fællesskaber øges trivslen for både gamle, unge og familier. Vi bruger strukturerede processer til at sætte fokus på forskellige beboers behov, så vores arkitektur understøtter forskellige livsfaser og bliver rammen om det gode liv.

Vidste du at:

69 % mener, at det øger deres livskvalitet at flytte i fællesskaber (kilde).

Mennesker med gode sociale relationer og netværk har 50 % lavere dødelighed, end de der har få eller dårlige sociale netværk (kilde).

Antallet af enlige voksne har rundet 1,6 mio. personer, hvilket svarer til 37 pct. af samtlige voksne og 54 pct. af samtlige familier (kilde).

Læs mere