Grønnedalsparken

Grønnedalsparken
Et helt specielt boligkvarter med en stærk fællesskabsfølelse.

Projektet omfatter renovering af 12 blokke med etageboliger med og uden tilgængelighed, og 8 blokke med 2-etagers rækkehuse. Herudover er der anlagt nye udearealer med fokus på tryghed. De daværende eksisterende 417 lejligheder er ombygget til 390 lejligheder.

Grønnedalsparken vandt prisen for “Best Living Environment In The Nordic Countries” 2022 for at være et af de bedste steder at bo i norden. Det skyldes det tætte fællesskab, som beboerne har til hinanden, og fordi Grønnedalsparken er gået fra at være et udsat boligområde til et sted, beboerne er stolte af at bo, og hvor andre ønsker at flytte hen.

Områdets karakter fremstod som slidte betonblokke præget af byggeskader og området led under arbejdsløshed og hærværk. Den bærende arkitektoniske idé har været at ændre bebyggelsens udseende, karakter og image ved at nyfortolke den oprindelige 70´er-arkitektur til et nutidigt udtryk, præget af de bedste materialer. Området er dermed genskabt til et boligområde med en stærk identitet.

Renoveringen omfatter efterisolering af alle facader, der skalmures med en grålig blødstrøgen mursten, en total vinduesudskiftning med energioptimerede træ-alu vinduer, tagene er blevet efterisoleret og dækket med nye saddeltage i sort tagpap, og der er monteret nye altaner i lyst fiberbeton med mulighed for komplet glasaflukning. Opgangene og indgangspartierne er åbnet med et større glasareal og et mere imødekommende udtryk og der etableres elevatorer.

I 2018 vandt projektet Skanderborg Kommunes arkitekturpris.

Omfang

32.500 m²

Anvendelse

390 almene boliger

Adresse

Grønnedalsparken, 8660 Skanderborg

Bygherre

Skanderborg Andelsbolig

Ydelse

Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere

byMUNCH, JFP A/S

Vil du vide mere

morten bluhm

Jeg er Morten

Arkitekt, Ass. Partner & Forretningsudviklingschef

6161 1299

Arkitekturen

Grønnedalsparken

Foto: JPF

Grønnedalsparken

Foto: JPF

Grønnedalsparken

Foto: JPF

Grønnedalsparken

Foto: JPF

Grønnedalsparken

Foto: JPF

Grønnedalsparken

Foto: JPF

Næste projekt

Lensmarken

Fyns første DGNB Guld-certificerede almene boliger.

Lensmarken

Grønnedalsparken

Grønnedalsparken

Et helt specielt boligkvarter med en stærk fællesskabsfølelse.

Omfang

32.500 m²

Anvendelse

390 almene boliger

Adresse

Grønnedalsparken, 8660 Skanderborg

Bygherre

Skanderborg Andelsbolig

Ydelse

Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere

byMUNCH, JFP A/S

Grønnedalsparken

Foto: JPF

Grønnedalsparken

Foto: JPF

Grønnedalsparken

Foto: JPF

Grønnedalsparken

Foto: JPF

Grønnedalsparken

Foto: JPF

Grønnedalsparken

Foto: JPF

Grønnedalsparken

Foto: JPF