Vestervang/Vestervænget

Vestervænget
Forvandling fra socialt belastet og nedslidt boligområde til sunde boliger og fællesområder.

Projektet blev nomineret til Renoverprisen 2020, da det er godt eksempel på, hvordan et nedslidt og problemramt boligområde kan få nyt liv via en gennemtænkt helhedsrenovering og fokus på at ændre de sociale forhold og muligheder.

ERIK har stået for ombygning og renovering af ti boligblokke med 236 boliger fra 1966-1968, samt renovering af klimaskærm på 11 dobbelthuse fra 1944-1948.

Arbejdet omfattede efterisolering af de ti boligblokke og forsyning med ny skalmur af teglsten. Der er monteret nye facadepartier og altaner og udført ny tagdækning, tagrender og nedløb. På tre blokke er etageantallet reduceret fra tre til én etage. Indvendigt er flere lejligheder sammenlagt, så 236 boliger er reducereret til 179. Alle boliger har fået nyt køkken og badeværelser. Der er lavet ny vand- og varmeinstallation, og alle boliger er forsynet med balanceret ventilation. I en del af blokkene er der etableret elevatorer og nye trapper i eksisterende trapperum. Ved hvert trapperum er der opført en lukket bygning til opbevaring af cykler og lignende.

For at åbne mod områdets grønne fællesarealer, er den midterste opgang i en af boligblokkene nedbrudt. Projektet omfatter herudover nyindretning af udearealer.

På dobbelthusene er der lagt ny tagdækning med nye tagrender og nedløb, og lofter, skunk og skrålofter er efterisoleret. Der er frigravet omkring bygningen, og kælderydervæggene er isoleret udvendig. Der er udført dræn og nye kloakledninger omkring bygningen, og udført ny udvendig kældertrappe.

Omfang

Boligblokke: 19.930 m². Dobbelthuse: 2.000 m²

Anvendelse

Almene boliger

Adresse

Vestervænget, 7800 Skive

Bygherre

BOMIVA

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Rambøll Danmark og ARKplan Byplan- og Landskabsarkitekter

Vil du vide mere

henning pedersen

Jeg er Henning

Bygningskonstruktør & Partner

2168 7638

Arkitekturen

Vestervænget
Vestervænget
Vestervænget
Vestervænget
Vestervænget
Vestervænget

Næste projekt

Københavns Rådhus

De gamle, håndværksmæssige traditioner i fokus.

Kbhs Rådhus 1

Vestervang/Vestervænget

Vestervang/Vestervænget

Forvandling fra socialt belastet og nedslidt boligområde til sunde boliger og fællesområder.

Omfang

Boligblokke: 19.930 m². Dobbelthuse: 2.000 m²

Anvendelse

Almene boliger

Adresse

Vestervænget, 7800 Skive

Bygherre

BOMIVA

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Rambøll Danmark og ARKplan Byplan- og Landskabsarkitekter

Vestervænget
Vestervænget
Vestervænget
Vestervænget
Vestervænget
Vestervænget
Vestervænget