Jacob Gade Kollegiet

Jacob Gade Kollegiet
Forvandling fra nedslidt ejendom til funktionel og smuk bygning.

Kronprinsessegade 44, som er fredet, opført i 1804 som en af følgerne af Københavns brand i 1795. Den er en del af perlerækken af smukke klassicistiske bygninger, som støder op til Kongens have.

Ejendommen består af 21 velbevarede lejligheder med mange originale interiører herunder usædvanligt mange fine lærredstapet, paneler, oprindelige kogesteder og smukke snedkerdetaljer.

Bygningen blev hovedrestaureret i tæt samarbejde med Kulturstyrelsen, efter en grundig opmåling- og registreringsfase.

I 1972 erhvervede Fonden Jacob Gades Legat ejendommen, og etablerede Jacob Gade Kollegiet her. Lejlighederne bebos nu – i overensstemmelse med legatets fundats – af konservatoriestuderende fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, som her er etableret i mindre bofællesskaber i de enkelte lejligheder.

Jacob Gades Legat har siden de sidste lejere flyttede ud i 2009, haft et ønske om at forbedre indretningen og faciliteterne i ejendommen. Derfor blev der i 2012 udarbejdet et prospekt som grundlag for en ansøgning om fondsmidler til at gennemføre disse arbejder for. Der blev doneret midler hertil fra 3 fonde, og projektet blev igangsat primo 2014.

Arbejdet har bl.a. omfattet sammenlægning af en del af lejlighederne, indretning af møblerede lejligheder til internationale gæstestuderende, etablering af nye badeværelser og køkkener, nye gulve i hele bygningen, efterisolering af facade, terrændæk og vinduer, nye installationer og føringsveje, og en generel istandsættelse af alle overflader i lejlighederne. Herudover er der etableret et nyt fælles musikøverum i kælderen, og ejendommen har fået nyt tag.

Restaureringen af bygningen viste sig særlig vanskelig, fordi der under udførelsen åbenbarede sig en række uhensigtsmæssige tidligere udførte løsninger. F.eks. var nogle af de bærende konstruktioner blevet fjernet under en tidligere renovering, ligesom der var behov for en omfattende skimmelsvampsrenovering.

Projektet blev nomineret til renoverprisen i 2017.

Omfang

1.830 m²

Anvendelse

Bofællesskab/kollegium

Adresse

Kronprinsessegade 44,  1306 København K

Bygherre

Jacob Gades Legat

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Eduard Troelsgaard A/S og Gert Carstensen A/S

Vil du vide mere

lars tambour

Jeg er Lars

Bygningskonstruktør & Byggeleder

4214 7051

Arkitekturen

20160829_EMA-Gade-kollegiet-vol1_0002_kor
20160829_EMA-Gade-kollegiet-vol1_0081_kor
Jacob Gade Kollegiet
Jacob Gade Kollegiet
Jacob Gade Kollegiet
Jacob Gade Kollegiet
Jacob Gade Kollegiet

Næste projekt

Frederikshavn Kirke

Omfattende restaurering af Danmarks næststørste kirke.

Frederikshavn Kirke

Jacob Gade Kollegiet

Jacob Gade Kollegiet

Forvandling fra nedslidt ejendom til funktionel og smuk bygning.

Omfang

1.830 m²

Anvendelse

Bofællesskab/kollegium

Adresse

Kronprinsessegade 44,  1306 København K

Bygherre

Jacob Gades Legat

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Eduard Troelsgaard A/S og Gert Carstensen A/S

Jacob Gade Kollegiet
20160829_EMA-Gade-kollegiet-vol1_0002_kor
20160829_EMA-Gade-kollegiet-vol1_0081_kor
Jacob Gade Kollegiet
Jacob Gade Kollegiet
Jacob Gade Kollegiet
Jacob Gade Kollegiet
Jacob Gade Kollegiet