Generationernes Hus

Generationernes Hus
Social innovativ satsning bygget for et nyt livsmønster.

Generationernes Hus er et innovativt, socialt eksperiment placeret ved vandet på havnemolen i Aarhus Havn. Det består af boliger, institutioner, arbejdspladser, plejefaciliteter, fællesfaciliteter, pædagogiske laboratorier, atelier og kreative værksteder for brugere i alle aldre.

Tanken er generationernes møde: Unge, ældre, familier, enlige, handicappede og børn skal kunne leve sammen. Boliger, institutioner og fællesfaciliteter på kryds og tværs af bygningen indleder en ny måde at være borger på i et nyt Aarhus-kvarter.

Blandingen af ​​de forskellige programmer giver helt unikke muligheder for samspil mellem for eksempel børn og ældre.

Generationernes Hus tilbyder fællesskab og samvær med respekt for friheden til selv at vælge, og favner tryghed i hverdagen i huset. Det åbner og byder gæster, naboer og livet omkring os indenfor og styrker den gensidige forståelse gennem mangfoldigheden af ​​mennesker, relationer og fælles aktiviteter, der anerkender individers identitet og behov. Det bygger på alle vores erfaringer, men er samtidig i frontlinjen i arbejdet med innovative idéer om fleksibilitet, organisering, ledelse og udvikling. Generationernes Hus skaber attraktive fysiske rammer og udvikler en fælles kultur til at udfylde rammerne.

Det er et sted, der gør en forskel.

Omfang

27.400 m², 3.000 m² kælder & 5.800 m² udearealer

Anvendelse

Boliger & institution

Adresse

Irma Pedersens Gade, 8000 Aarhus

Bygherre

Aarhus Kommune & Brabrand Boligforening

Ydelse

Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere

JPF A/S (totalentreprenør). RUM Arkitektur, SWECO og Kragh & Berglund

Vil du vide mere

ZJ – Zoran Juresa

Jeg er Zoran

Arkitekt & Partner

2028 0883

Arkitekturen

Generationernes Hus
Generationernes Hus
Generationernes Hus
Generationernes Hus
Generationernes Hus
Generationernes Hus

Med fokus på bæredygtighed

Dialog- og bæredygtighedsmodel

Byggeriet er opført efter Lavenergiklasse 2020. Herudover er projektet etableret omkring Aarhus Kommunes 360° dialog- og bæredygtighedsmodel. Et værktøj som understøtter, at projekter kommer hele vejen rundt om bæredygtighedsbegrebet, og kan sammenlignes med principperne i DGNB certificeringen.

Formålet med 360° er at fremme helhedstænkning og sikre, at ambitionen om klog vækst videreføres og fastholdes i byggeprojektet. Modellen består af en lang række spørgsmål, der tilsammen giver et overblik over de parametre, som kommunen lægger vægt på i vurderingen af projekter. Formålet er at afdække det enkelte projekt og synliggøre, at der er taget stilling til alle målsætningerne. Fokus er derudover at sikre høj kvalitet i byudviklingen, og at alle kommunens byggeprojekter giver noget tilbage til byen.

I projektet er der herudover udarbejdet livscyklusanalyser for byggematerialerne i forhold til lang levetid, lav miljøpåvirkning og minimale vedligeholdelses-omkostninger.

Næste projekt

Politiskolen

Transparent og kontrastfyldt læringsmiljø sætter ny standard for undervisning.

Politiskolen

Generationernes Hus

Generationernes Hus

Social innovativ satsning bygget for et nyt livsmønster.

Omfang

27.400 m², 3.000 m² kælder & 5.800 m² udearealer

Anvendelse

Boliger & institution

Adresse

Irma Pedersens Gade, 8000 Aarhus

Bygherre

Aarhus Kommune & Brabrand Boligforening

Ydelse

Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere

JPF A/S (totalentreprenør). RUM Arkitektur, SWECO og Kragh & Berglund

Generationernes Hus
Generationernes Hus
Generationernes Hus
Generationernes Hus
Generationernes Hus
Generationernes Hus
Generationernes Hus