Bostedet Aars – Kimbrerparken

Socialpsykiatriske boliger i Aars
Trivsel og velvære i højsædet.

Projektet omfatter etablering af et nyt socialpsykiatrisk handicapbotilbud med tilhørende fælles- og servicefaciliteter i Aars i Vesthimmerlands Kommune

Projektet tager afsæt i en fælles regional og kommunal vision om at opføre en samlet bebyggelse bestående af 40 regionale og 20 kommunale boliger med et tilhørende fælleshus til borgere med socialpsykiatriske handicaps.

Nærværende projekt omfatter etablering af de 40 regionale boliger med tilhørende fælles og servicefunktioner.

Bygningernes indretning tilgodeser, at afdelingernes størrelser kan tilpasses forskellige behov, f.eks. med en mindre skærmet afdeling, eller hvis beboersammensætningen på anden vis kræver en bestemt opdeling. For at skabe synergi i stueetagen, er alle fællesfunktioner for husets beboere placeret her. Det giver en åbenhed og et livligt og aktivt inviterende centermiljø.

Arkitekturen er enkel og robust med genkendelig og kvalitetspræget materialitet og formsprog. Der er lagt vægt på, at proportionerne og detaljerne signalerer bolig mere end institution.

Det grønne – gårdhaverne, stiforløbene, LAR-anlæg og de mere åbne pladsrum – skaber et samlende, afvekslende og spændende parkanlæg, der også rækker ud over bebyggelsen. Gårdrummene har varierede udtryk og funktionalitet, som afhænger af de behov, de enkelte bostøtteenheder har. Den røde tråd er kombinationen af enkle robuste materialer og planter med høj oplevelsesmæssig kvalitet og nem drift.

Design, energi og bæredygtighed går hånd i hånd. Både passive og aktive tiltag opfylder kravet til Lavenergibyggeri 2020, og projektet er desuden certificeret som et DGNB guld projekt.

Omfang

3.550 m² og 440 m² kælder

Anvendelse

40 socialpsykiatriske boliger

Adresse

Markedsvej, 9600 Aars

Bygherre

Region Nordjylland

Ydelse

Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere

Byggefirmaet Knudsgaard A/S og NIRAS

Certificering

DGNB guld

Vil du vide mere

Michael Nielsen

Jeg er Michael

Bygningskonstruktør, Partner & Projektchef

6120 8261

Arkitekturen

Socialpsykiatriske boliger i Aars
Socialpsykiatriske boliger i Aars
Socialpsykiatriske boliger i Aars
Socialpsykiatriske boliger i Aars
Socialpsykiatriske boliger i Aars

Næste projekt

Vor Frelser Kirke Menighedshus

Mødet mellem nyt og gammelt.

Vor Frelser menighedshus

Bostedet Aars – Kimbrerparken

Bostedet Aars – Kimbrerparken

Trivsel og velvære i højsædet.

Omfang

3.550 m² og 440 m² kælder

Anvendelse

40 socialpsykiatriske boliger

Adresse

Markedsvej, 9600 Aars

Bygherre

Region Nordjylland

Ydelse

Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere

Byggefirmaet Knudsgaard A/S og NIRAS

Certificering

DGNB guld

Socialpsykiatriske boliger i Aars
Socialpsykiatriske boliger i Aars
Socialpsykiatriske boliger i Aars
Socialpsykiatriske boliger i Aars
Socialpsykiatriske boliger i Aars
Socialpsykiatriske boliger i Aars