Viby Skole

Viby Skole
Helhedsplan og udbygninger med maksimal pædagogisk værdiskabelse.

Viby Skoles fysiske rammer består af mange adskilte bygningsafsnit i varierende etager, og det har hidtil været svært at skabe en klar afdelingsopdeling i indskoling, mellemtrin og overbygning.

Med disse udgangspunkter har ERIK gennemført en programmeringsproces med bred brugerdeltagelse, hvor hele skolens samlede pædagogiske landskab er analyseret for at kunne anvise en helhedsplan/udbygninger med maksimal pædagogisk værdiskabelse inden for en afsat økonomisk ramme. Ved at udfordre og nytænke hjemklasseprincippet, er skolens lokaler på ca. 50 m² vendt til en fordel i stedet for en begrænsning.

Ombygningen og tilbygningen består bl.a. af følgende dele: Opførelse af ny tilbygning med fire nye klasseværelser, et stort dobbelthøjt samlings- og multirum, toiletter og depot. Den nye udvidelse af skolen skaber forbindelse mellem to eksisterende bygninger og bliver i fremtiden hjertet i et integreret indskolings/SFO-miljø med en stor siddetrappe og fælleskøkken. Herudover indretning af grupperum i eksisterende tre klasseværelser, inddragelse af køkken til garderobe og etablering af personalefaciliteter.

Omfang

500 m² nybyg og 1.100 m² ombyg

Anvendelse

Folkeskole

Adresse

Kirkevej 2, 8260 Viby

Bygherre

Aarhus Kommune

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

LB Consult

Vil du vide mere

johnny lundbye

Jeg er Johnny

Arkitekt & Projektchef

2917 0237

Arkitekturen

Viby Skole
Viby Skole
Viby Skole
Viby Skole
Viby Skole
IMG_1128

Næste projekt

Trørød Børnehus

Nærhed, tryghed og genkendelse i børnehøjde.

Trørød Børnehus

Viby Skole

Viby Skole

Helhedsplan og udbygninger med maksimal pædagogisk værdiskabelse.

Omfang

500 m² nybyg og 1.100 m² ombyg

Anvendelse

Folkeskole

Adresse

Kirkevej 2, 8260 Viby

Bygherre

Aarhus Kommune

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

LB Consult

Viby Skole
Viby Skole
Viby Skole
Viby Skole
Viby Skole
Viby Skole
IMG_1128