Politiskolen

Politiskolen
Transparent og kontrastfyldt læringsmiljø sætter ny standard for undervisning.

Med den ny politiskole i Vejle (Uddannelsescenter Vest) sikres uddannelsesmuligheder for politielever i både Øst- og Vestdanmark, i alt 384 elever. Opførelsen af et uddannelsescenter i Vestdanmark er en del af aftalen ”Et styrket politi. Et tryggere Danmark”. Byggeprojektet tager udgangspunkt i de eksisterende bygninger, og herudover opføres nybygninger på ca. 9.500 m². Hermed er skolens samlede areal ca. 20.000 m², som med en klar og enkel organisering imødekommer alle de funktionelle krav, som stilles til en moderne politiskole.

De nye undervisningsfaciliteter omfatter en række klasselokaler, træningsrum, et auditorium og en idrætssal. Det samlende punkt for disse faciliteter er et stort atrium, hvori skolens kantine og opholdsarealer for eleverne er placeret. Desuden værelser, som skal anvendes til overnatning i forbindelse med efter- og videreuddannelse samt et personale- og administrationsafsnit. Skolens udendørs uddannelsesfaciliteter er opført i grønne omgivelser og omfatter løbebaner og træningsfaciliteter samt et afgrænset område til politiets køretøjer. Herudover opføres ligeledes både indendørs og udendørs faciliteter til simulerede træningsforløb.

Politiskolen sætter en ny standard for undervisning med en stærk teoretisk og praktisk integration. Projektets funktionelle spændvidde har skullet løses i en kombination af ombygning og nybyggeri i et sammenhængende og kontrastfyldt undervisningsmiljø af både inde- og uderum. Det er lykkedes at udnytte de eksisterende bygninger optimalt, og samtidig skabe nye rammer om skolens centrale undervisningsrum. Det er afgørende, hvordan nyt og eksisterende tænkes sammen. Trods bygningens karakter som politiskole er kun en begrænset del sikret. Det betyder, at de grønne områder og træningsfaciliteter er offentligt tilgængelige.

Udviklingen af den ny politiskole bærer præg af et solidt samarbejde alle parter imellem. Et omfattende og teknisk komplekst byggeri kræver en stærk grad af vilje og nysgerrighed. Særligt Rigspolitiet som bruger har flyttet projektet til et højt niveau. Deres evne til at være formidlende, åbne for idéer og dygtige til at melde til og fra har været afgørende.

Den ny politiskole er et eksempel på, hvordan det eksisterende bruges klogest og bedst både ift. bygningens program og dets fysiske udtryk. En omfattende analyse og research indenfor lignende uddannelsesmiljøer har skabt det rette grundlag for beslutninger uden at sprænge den økonomiske ramme. Bygherre og bruger har fået, alt hvad de havde sat sig som ambition – og mere til.

 

Omfang

9.800 m² nybyg og 11.900 m² ombyg/renovering

Anvendelse

Undervisning

Adresse

Soldalen 8, 7100 Vejle

Bygherre

Bygningsstyrelsen med Rigspolitiet som lejer

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Norconsult og A Kassen (bygningsintegreret kunst)

Vil du vide mere

thomas pedersen

Jeg er Thomas

Arkitekt, Bygherrerådgiver & Partner

2045 4022

Arkitekturen

Politiskolen

Fotograf: Francesco Galli

Politiskolen

Fotograf: Anders Sune Berg

Politiskolen

Fotograf: Jacob Gonge Due

Politiskolen

Fotograf: Francesco Galli

Politiskolen

Fotograf: Jacob Gonge Due

Politiskolen

Fotograf: Anders Sune Berg

Politiskolen

Integrerede kunstværker

Næste projekt

Kløverhuset

I Slagelses firkløver blomstrer ungdomslivet.

Kløverhuset

Politiskolen

Politiskolen

Transparent og kontrastfyldt læringsmiljø sætter ny standard for undervisning.

Omfang

9.800 m² nybyg og 11.900 m² ombyg/renovering

Anvendelse

Undervisning

Adresse

Soldalen 8, 7100 Vejle

Bygherre

Bygningsstyrelsen med Rigspolitiet som lejer

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Norconsult og A Kassen (bygningsintegreret kunst)

Politiskolen

Fotograf: Anders Sune Berg

Politiskolen

Fotograf: Francesco Galli

Politiskolen

Fotograf: Anders Sune Berg

Politiskolen

Fotograf: Jacob Gonge Due

Politiskolen

Fotograf: Francesco Galli

Politiskolen

Fotograf: Jacob Gonge Due

Politiskolen

Fotograf: Anders Sune Berg

Politiskolen