Aabybro Skole

Aabybro Skole
Læring der understøtter nutidens pædagogiske principper.

Opførelse af Aabybro Skole med plads til 1.100 elever. CEBRA har udført det overordnet design, mens ERIK i dialog med skolens pædagogiske personale, har forestået den rumlige disponering og indretning af skolen med fokus på, at bygningen som fysisk ramme for læring skal understøtte nutidens pædagogiske principper.

Skolen er placeret på to grunde, som forbindes af en eksisterende banesti, men skal både fungere og opfattes som én samlet helhed. For at skabe et udtryk og en identitet passende til områdets omkringliggende bygninger, udgør taget på Ny Aabybro Skole projektets arkitektoniske hjørnesten. Tagets karakteristiske formsprog og de skrå udhæng mimer omgivelsernes mange sadeltage, og giver skolen et spændende og unikt udseende.

Bygningen er formet som et H og består af to parallelle vinger med et atrium imellem. Fra atriet er der adgang til skolens forskellige faglokaler med overdækkede terrasser. Herudover er skolen indrettet som en by med fælles torve og projektområder, hvortil hjemområderne er tilknyttet i mindre klynger. Rummene understøtter forskellige læringsstile, idet hjemområder er indrettet både med åbne fællesområder og mindre grupperum som supplement til formidlingsrummene.

Udvendigt inddeler landskabsbearbejdningen de to store grunde op i forskelligartede lege- og opholdsområder afstemt i skala efter den ny bebyggelse.

Omfang

12.000 m²

Anvendelse

Folkeskole

Adresse

Kattedamsvej, 9440 Aabybro

Bygherre

Jammerbugt Kommune

Ydelse

Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere

CEBRA, Frandsen & Søndergaard KS, Esbensen Rådgivende Ingeniør AS & NCC Danmark

Vil du vide mere

thomas pedersen

Jeg er Thomas

Arkitekt, Bygherrerådgiver & Partner

2045 4022

Arkitekturen

Aabybro Skole
Aabybro Skole
Aabybro Skole
IMG_1129
Aabybro Skole
Aabybro Skole
Aabybro Skole
Aabybro Skole

Energioptimering

Tiltag

I projekteringen af skolen er der lagt vægt på tiltag som er robuste og fleksible. Energikonceptet omfatter en tæt, højisoleret klimaskærm hvor kuldebroer er minimeret, 3-lags lavenergivinduer med højlys-transmittans og RA-værdi, så der opnås gode dagslysforhold, effektiv udvendig solafskærmning, så blænding og overtemperaturer undgås, energieffektiv behovsstyret mekanisk balanceret ventilation, mulighed for naturlig ventilation, gode dagslysforhold og energieffektiv kunstbelysning, samt højisolering af tekniske installationer og brug af energisparepumper.

Næste projekt

Rockwool

Topmoderne laboratoriebygning med optimale rammer for forskning i og udvikling af mineraluldsprodukter

rockwool

Aabybro Skole

Aabybro Skole

Læring der understøtter nutidens pædagogiske principper.

Omfang

12.000 m²

Anvendelse

Folkeskole

Adresse

Kattedamsvej, 9440 Aabybro

Bygherre

Jammerbugt Kommune

Ydelse

Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere

CEBRA, Frandsen & Søndergaard KS, Esbensen Rådgivende Ingeniør AS & NCC Danmark

Aabybro Skole
Aabybro Skole
Aabybro Skole
Aabybro Skole
IMG_1129
Aabybro Skole
Aabybro Skole
Aabybro Skole
Aabybro Skole