Åhaven

Åhaven
363 fleksible boliger på tværs af generationer.

Igangværende nedrenovering af CIVICAs Afdeling 317, Åhaven, i Odense SV på baggrund af en helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden. Boligbebyggelsen bestod af en tæt-lav boligbebyggelse med 363 fritliggende boliger og rækkehuse opført i Danalea modulsystem mellem 1974 og 1977. Bebyggelsen er fordelt på 200 bygningskroppe i røde tegl med lave sadeltage, og boligerne ligger i lukkede vænger i grupper omkring hver sin parkeringsplads internt forbundet via gangstier.

Afdelingen led generelt under manglende vedligehold, manglende tilgængelighed, mangelfuld isolering, skimmelsvamp, dårligt indeklima og utilstrækkelige ventilationsanlæg og elinstallationer.

I forbindelse med projektet nedrives alle eksisterende boliger til soklen/overside af kælder. På de eksisterende punktfundamenter opføres herefter 363 nye 1-plans almene familieboliger. Herudover etableres et fælleshus til brug for både Afd. 317 Åhaven og Afd. 323 Vibehaven.

Boligerne etableres som tre nye boligtyper. ”Villaen”, ”Rækkehuset” og ”Det sociale rækkehus”. De tre boligtyper henvender sig til forskellige målgrupper med forskellige ønsker og behov og hver boligtype har forskellige særkender. Nogle boliger har privat forhave, og andre en kantzone som man kan indrette og begrønne.

Alle typologierne er blevet udarbejdet med tanke på den fleksible bolig på tværs af generationer, og boligindretningen kan rumligt således tilpasses den/de enkelte beboerønsker og -behov. Alle tre- og fire-rumsboliger udføres som tilgængelighedsboliger.

Som førhen er bebyggelsen udført med røde tegl og ens tagformer. Dog er der, for at gøre op med de gennemgående horisontale linjer i bebyggelsen, valgt en stejlere teglhældning, så bygningerne får mere højde og karakter. Herudover er gavlene muret op til kip, hvilket medfører en arkitektur med både længesider og gavle. Dette skaber tillige en variation, som både sikrer en bedre orientering i bebyggelsen, men samtidig skaber gavlene et andet defineret uderum end længesiderne.

Omfang

30.770 m²

Anvendelse

363 almene boliger

Bygherre

CIVICA

Ydelse

Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere

Enemærke & Petersen a/s, OJ Rådgivende Ingeniører A/S og byMUNCH by- og landskabsdesign

Certificering

Præcertificeret til DGNB sølv

Vil du vide mere

lars christian larsen

Jeg er Lars

Arkitekt, Partner & Projektchef

6141 0438

Arkitekturen

Åhaven
Åhaven
Åhaven
Åhaven
Åhaven
Åhaven
Åhaven

Næste projekt

Hørsholm Kirke

Fremtidens kirke forankret i en levende historisk bygningsramme.

Hørsholm kirke-15

Åhaven

Åhaven

363 fleksible boliger på tværs af generationer.

Omfang

30.770 m²

Anvendelse

363 almene boliger

Bygherre

CIVICA

Ydelse

Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere

Enemærke & Petersen a/s, OJ Rådgivende Ingeniører A/S og byMUNCH by- og landskabsdesign

Certificering

Præcertificeret til DGNB sølv

Åhaven
Åhaven
Åhaven
Åhaven
Åhaven
Åhaven
Åhaven
Åhaven