Astahus

Astahus
Plads til forskellige livsformer i ikonisk, omdannet tobaksfabrik.

I den vestlige del af Aalborg midtby er der som en del af det eksisterende Tobaksområde etableret 118 nye lejeboliger. Med afsæt i områdets arkitektoniske træk og historiske værdier er der rejst en karrébygning og to punkthuse med en usædvanlig stor boligvariation på 52 forskellige typologier.

I projektet er der bl.a. værnet om områdets unikke industrihistoriske identitet via murværket. En rå sten og en fin stringent rytme i mønsteret skaber en facade, som tilpasser sig det oprindelige bybillede. Indvendigt indretter man sig efter ens liv. Astahus rummer forskellige livsformer med sin store variation af lejlighedstyper – fælles er en central placering og tæt kontakt til byens tilbud.

De tre bygninger omslutter et stort, grønt fælles gårdhaverum, hvor områdets topografiske karakter er indarbejdet i flere niveauer. Her er anlagt højbede, naturleg, cykelskure og andre mere intime opholdsområder. Gårdrummet afsluttes naturligt mod Badehusvej med et bytorv med træerne placeret så tæt, at trækronerne danner et læfyldt opholdsrum med bænke til almen benyttelse.

Omfang

10.900 m²

Anvendelse

118 lejeboliger

Bygherre

C.W. Obel Ejendomme A/S

Ydelse

Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere

Raundahl & Moseby A/S og COWI A/S

Vil du vide mere

Michael Nielsen

Jeg er Michael

Bygningskonstruktør, Partner & Projektchef

6120 8261

Arkitekturen

Astahus
Astahus
astahus
Astahus
Astahus

Næste projekt

Olavs Hall

Formidlingsmuseum i historiske omgivelser.

Olavs Hall

Astahus

Astahus

Plads til forskellige livsformer i ikonisk, omdannet tobaksfabrik.

Omfang

10.900 m²

Anvendelse

118 lejeboliger

Bygherre

C.W. Obel Ejendomme A/S

Ydelse

Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere

Raundahl & Moseby A/S og COWI A/S

Astahus
Astahus
Astahus
astahus
Astahus
Astahus