Cortex Park

Cortex Park
95 ungdomsboliger ved Syddansk Universitet.

Cortex Park er navnet på den nye bydel ved universitet, syd for Odense centrum. Bydelen fremstår som en dynamisk karrestruktur med indrammede gårdrum og med stor variation i bygningshøjder, vinkler og byrum.

Projektet indeholder 95 ungdomsboliger og 150 m² erhverv, og har facade mod en af bydelens centrale torvedannelser. Byggeriet udføres som sandwichelementbyggeri med præfabrikerede badekabiner. Projektet er projekteret med fokus på udnyttelsen af gentagelseseffekt, men med variationer i orientering af boliger og altaner og facademodulering.

Alle boliger har syd- eller vestvendte altaner, og de er disponeret som rummelige, velbelyste 1-værelsesboliger.

Gårdrummet er indrettet med områder til fælles ophold for beboerne, og private ophold for stuelejlighederne adskilt af let beplantning. Derudover er anlagt et offentligt stiforløb, der også fungerer som adgangsvej til P-kælder samt adgangsvej for brandkørertøjer.

Ubetinget de bedste boliger, vi råder over.

Ib Christiansen

Teknisk direktør, KBS

Omfang

4.900 m², 850 m² kælder og 170 m² erhverv

Anvendelse

95 ungdomsboliger

Adresse

Cortex Park 18, 5230 Odense

Bygherre

Kollegieboligselskabet og Freja Ejendomme

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Grontmij, Dansk Boligbyg

Vil du vide mere

johnny lundbye

Jeg er Johnny

Arkitekt & Projektchef

2917 0237

Arkitekturen

Cortex Park
cortex park
Cortex Park
Cortex Park
Cortex Park

Cortex Park

Cortex Park

95 ungdomsboliger ved Syddansk Universitet.

Omfang

4.900 m², 850 m² kælder og 170 m² erhverv

Anvendelse

95 ungdomsboliger

Adresse

Cortex Park 18, 5230 Odense

Bygherre

Kollegieboligselskabet og Freja Ejendomme

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Grontmij, Dansk Boligbyg

Cortex Park
Cortex Park
cortex park
Cortex Park
Cortex Park
Cortex Park