Domkirkekvarteret i Viborg

Domkirkekvarteret
Transformation af Latinskolen, Hödrichs Gård, Nytorv Gyde og Købmandsgården.

ERIK har gennem en årrække arbejdet med transformations-, restaurerings- og ombygningsprojekter for en række ejendomme i Domkirkekvarteret i centrum af Viborg. I forbindelse med udflytning af den kommunale administration og Statsadvokaturen blev flere huse solgt til både private og almene ejere. For Boligselskabet Sct. Jørgen har vi varetaget totalrådgivning på etablering af boliger i fem af ejendommene.

I bygningerne Købmandsgården, Nytorv Gyde, Hödrichs Gård og Latinskolen er der mellem 2016 og 2018 blevet indrettet i alt 41 nye almene boliger.

Hödrichs Gård og Latinskolen er fredet, mens de øvrige er udpeget bevaringsværdige. Bygningerne har siden slutningen af 1950’erne og indtil 2014 været en del af Viborg Kommunes administrationsbygninger, og projektet omfattede således store indvendige ombygninger.

Købmandsgården, Nytorv Gyde, Hödrichs Gård blev ombygget og transformeret til i alt 30 familieboliger og i Latinskolens to sidefløje fra 1700-tallet blev indrettet ni familieboliger. En tredje fløj i Latinskolen blev på grund af ringe teknisk tilstand nedrevet og erstattet med et nyt infill-byggeri med to nye familieboliger. Efterfølgende er gårdrummene blevet renoveret og nyanlagt.

Fælles for projekterne er, at alle bygningerne har krævet omfattende ændringer i indretningerne, og helt nye installationer for at kunne imødekomme ønsker om nye tidssvarende boliger.

Facader er i vidt omfang restaureret ud fra klassiske metoder, og med fokus på tagflader der enten fremstår ubrudte eller forsynet med tilpassede kviste og taglys, der står i harmoni med husets arkitektur. De nye boliger er indrettet med respekt for husenes oprindelige strukturer og kvaliteter. Moderne komfort og funktionalitet er integreret på bygningernes præmisser og med fokus på materialer, der er naturlige for husets aldre, og som lever op til de holdbarhedskrav, der er stillet.

Omfang

4.200 m²

Anvendelse

41 almene boliger

Adresse

8800 Viborg

Bygherre

Boligselskabet Sct. Jørgen

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Viborg Ingeniørerne

Vil du vide mere

jesper laursen

Jeg er Jesper

Arkitekt, Direktør VEST & Partner

2034 8535

Arkitekturen

Domkirkekvarteret
Domkirkekvarteret
Domkirkekvarteret

Næste projekt

Restaurant TRIO

En sanselig spise- og helhedsoplevelse i moderne nordiske lokaler.

Restaurant TRIO

Domkirkekvarteret i Viborg

Domkirkekvarteret i Viborg

Transformation af Latinskolen, Hödrichs Gård, Nytorv Gyde og Købmandsgården.

Omfang

4.200 m²

Anvendelse

41 almene boliger

Adresse

8800 Viborg

Bygherre

Boligselskabet Sct. Jørgen

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Viborg Ingeniørerne

Domkirkekvarteret
Domkirkekvarteret
Domkirkekvarteret
Domkirkekvarteret