Faxe Sundhedscenter

Faxe Sundhedshus
En by i byen.

Faxe Kommune havde inden projektstart udarbejdet en arkitektonisk strategi og en vision for det kommende sundhedscenter. Centret skulle forankres i borgernes bevidsthed som ”en by i byen” og her skulle byens sundhedstilbud samles.

Det bevaringsværdige Faxe Sygehus blev omdrejningspunkt for sundhedshuset, hvor nogle af de eksisterende bygninger blev istandsat, særlige områder blev ombygget så der blev skabt åbenhed og steder at mødes, og så blev der tilføjet en ny samlende ankomstbygning. Tilbygningen indeholder bl.a. café, kantine og multisal og er hurtigt både funktionelt såvel som arkitektonisk blevet et omdrejningspunkt, med fokus på rumlighed, fleksibilitet og fællesskab. Det lyse og spatiøse ankomstrum og multisal skaber kontrast til de traditionelle gangforløb, der mange steder præger det gamle sygehus. Bygningen inviterer borgerne indenfor, komplementerer og understøtter rammerne for det tværgående samarbejde blandt alle aktører, og så skaber bygningen desuden sammenhæng mellem byen og det eksisterende sygehus – en by i byen.

Centret rummer omkring 16 private og offentlige aktører, og processen var omfangsrig, da meget forskellige interesser skulle imødekommes i forhold til såvel indretning som hensyn til klienter og besøgende. Samlet set blev der arbejdet for at tilvejebringe så meget synergi som muligt imellem alle interessenter for at skabe et både dynamisk og fleksibelt miljø.

Omfang

6.000 m² renovering og 350 m² nybyggeri

Anvendelse

Sundhedscenter

Adresse

Præstsøvej 78, 4640 Faxe

Bygherre

Faxe Kommune og Region Sjælland

Ydelse

Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere

Lyngkilde Ingeniører

Vil du vide mere

Arkitekturen

Faxe Sundhedshus
faxe sundhedscenter
Faxe Sundhedshus

Næste projekt

Katrinebjerg

390 delevenlige lejeboliger i Aarhus i høj kvalitet.

Katrinebjerg

Faxe Sundhedscenter

Faxe Sundhedscenter

En by i byen.

Omfang

6.000 m² renovering og 350 m² nybyggeri

Anvendelse

Sundhedscenter

Adresse

Præstsøvej 78, 4640 Faxe

Bygherre

Faxe Kommune og Region Sjælland

Ydelse

Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere

Lyngkilde Ingeniører

Faxe Sundhedshus
Faxe Sundhedshus
faxe sundhedscenter
Faxe Sundhedshus