Fyrreparken

Vollsmose Fyrreparken
Omfattende renovering i Vollsmose.

I disse år gennemgår Afd. 15 Fyrreparken, opført i 1967, en gennemgribende renovering af 478 boliger som et led i udviklingsplanen for Vollsmose.

Det kræver helhedsforståelse og en særlig viden om mennesker, bygninger og byområder at transformere et område. ”Bryd kanten – Åbn Vollsmose” er overskriften for visionerne for den langsigtede transformation af Vollsmose, hvor den omkringliggende by og naturområder åbnes op og flettes sammen.  Områdets forbindelser ændres, så byens vejstruktur ikke blot leder omkring og forbi området, men også igennem det for at skabe bedre synlighed og integration. Derudover bindes parkerne sammen af et nyt fodgænger- og oplevelsesstrøg med udendørs træningsfaciliteter, fælleshuse, klublokaler, vaskeri og købmand m.m.

Tryghedsfremmende tiltag er en vigtig del af helhedsplanerne. Der etableres flere facadeåbninger i boligstokkenes gavle for at reducere antallet af blinde vinkler, enkelte blokke gennembrydes af stistrukturer, og andre nedrives helt og erstattes af andre bygningstyper.

Boligernes funktionalitet og indeklima forbedres. Alle blokke efterisoleres, og en stor andel af lejlighederne får nyt toilet/bad og køkkener. Der skabes åbne og gennemlyste boliger og passive gangarealer reduceres. Cirka en tredjedel af boligerne omdannes til tilgængelighedslejligheder, og der etableres elevator i opgangene.

Alle blokke får nye facader for at skabe variation og en højere arkitektonisk kvalitet. Der etableres et fælles beboerhus i bebyggelsen.

Renoveringen er præcertificeret til DGNB-sølv.

Omfang

34.700 m²

Anvendelse

478 almene boliger

Adresse

Vollsmose, 5240 Odense NØ

Bygherre

Fyns Almennyttige Boligselskab

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S

Certificering

DGNB sølv

Vil du vide mere

suna madsen

Jeg er Suna

Arkitekt

5196 2293

Arkitekturen

Vollsmose Fyrreparken
Vollsmose Fyrreparken
Vollsmose Fyrreparken
Vollsmose Fyrreparken
Vollsmose Fyrreparken
Vollsmose Fyrreparken
Vollsmose Fyrreparken
Vollsmose Fyrreparken
Vollsmose Fyrreparken
Vollsmose Fyrreparken

Næste projekt

Kronborg Slot og fæstning

Restaurering og nyindretning af UNESCO verdensarv.

kronborg slot

Fyrreparken

Fyrreparken

Omfattende renovering i Vollsmose.

Omfang

34.700 m²

Anvendelse

478 almene boliger

Adresse

Vollsmose, 5240 Odense NØ

Bygherre

Fyns Almennyttige Boligselskab

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S

Certificering

DGNB sølv

Vollsmose Fyrreparken
Vollsmose Fyrreparken
Vollsmose Fyrreparken
Vollsmose Fyrreparken
Vollsmose Fyrreparken
Vollsmose Fyrreparken
Vollsmose Fyrreparken
Vollsmose Fyrreparken
Vollsmose Fyrreparken
Vollsmose Fyrreparken
Vollsmose Fyrreparken