Hamburgr menu
Begrundelsen for projektet var at vise byens borgere, at der bliver udvist stor omhu i at skabe gode måltider til beboerne.

Produktionskøkkenet er dermed placeret uden for den klassiske ældre hovedbygning, med et transparent og selvstændigt formsprog.

Arkitektonisk har det fra starten været et krav, at bygningen skulle indgå som et grønt element i det eksisterende haverum og med sin fremtoning være imødekommende for alle områdets beboere. Bygningens bærende konstruktioner er derfor tre store søjler, der fremstår som et træs stammer, der bærer et flimrende løv som trækroner i det grønne parklandskab.
Facaden er konstruktivt udført uden bærende elementer, hvilket er med til at understrege den ”svævende” overdel som en trækrone.

De store glaspartier åbner op ud mod parken, hvor man kan spadsere forbi og følge med i hele madproduktionen mange arbejdsgange udefra.

Samtidigt er bygningen også tænkt ”grøn”. Bygningens grønne facader virker naturlig kølende, og samtidigt er de Danmarks første facader, som er 100 % integreret i et LAR-projekt. Fra hele plejehjemmets store tagareal opsamles regnvandet i store tanke, og vandets bruges til automatisk at vande facadernes biotoper og det grønne tag.
2015 - 2018
500 m²
Plejecenter
Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Totalrådgivning
Agnes Henningsens Vej 1-3, 2200 Kbh. N
SLA/ Strunge Jensen Rågivende Ingeniører
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Klarahus
KONTAKTPERSON:
Bo Jeppesen

Arkitekt / Partner

T [+45] 2892 4692

bje@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk