Hamburgr menu
De sammenhængende sortmalede træhuse i to etager med vinklede tagflader lægger sig langs kanten af grunden i henholdsvis et lige forløb ud mod fjorden og et buet forløb ind mod havnen. Brud i de sammenhængende bygningsforløb sikrer dog at også offentligheden har god visuel kontakt til fjord og havn. Bebyggelsen underbygger således både det maritime miljø ind mod havnebassinet, som det bymæssige miljø, der udfolder sig i bebyggelsens indre.
Bebyggelsens enkle planprincip giver spændingsfyldte kontraster i oplevelsen af området.
Det indre byrum har karakter af maritim bypark, understreget af belægninger og enkle beplantningsformationer. Området byder primært på fælles opholdsarealer og gæsteparkering. Privat parkering foregår i de enkelte boligenheder og friholder derved i høj grad bebyggelsen og udsigten mod vandet for gerende trafik.
2007 - 2008
5.720 m²
36 boliger
Holsebro-Struer Lystbådehavn / Magnus Invest
Arkitektrådgivning
Struer Lystbådehavn
Bodilsen Totalbyg A/S
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Sejlhusene Struer
KONTAKTPERSON:
Morten Bluhm

Arkitekt / Tegnestueleder, Aarhus

T [+45] 6161 1299

mb@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk