Hamburgr menu
Projektet omfatter således etablering af en ny værkstedsbygning inkl. tilhørende faciliteter samt ombygning af eksisterende to-etages længebygning til teori, studieområder samt ophold mm.

Projektet indeholder desuden anlæg af en intern vej, parkering samt forbindelsesstrøg med tilhørende funktioner.

Nybygningen indeholder bl.a. to tømrerværksteder, maskinværksted, trælager, instruktionslokaler, kontorer, fællesrum såsom te-køkken og spiserum samt sekundære funktioner såsom toiletter og depotrum.

Bygningen udføres med en udvendig beklædning af lærketræ, der med tiden patinerer sølvgråt. Der skabes sammenhæng og brugbare uderum med store tagudhæng, og indendørs bindes værksteder og teorilokaler sammen af store torve og strøggader. Værkstederne er fleksible og med masser af dagslys, og med fem meter brede portåbninger udadtil, således at truckkørsel og afhentning/aflastning af materialer bliver nemmest muligt. I begge værkstæder skabes en arkitektonisk detaljeret ”multivæg” i birkekrydsfiner, der skal fungere som kombineret udstillingsplads, skabsvæg og siddeplads.

Der er arbejdet indgående med transparens og arbejdsflow i bygningerne. Til dette benyttes store glaspartier og wayfinding, der guider gæster og elever hurtigt fra ny til gammel bygning og tilbage igen.

Projektet blev indviet den 19. december 2017.
1017 - 2018
4.100 m²
Uddannelse
Tradium Randers
Arkitektrådgivning
Blommevej 40, 8930 Randers
Vognsen Rådgivende Ingeniører/ PN erhvervsbyg
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Tradium
KONTAKTPERSON:
Morten Bluhm

Arkitekt / Tegnestueleder, Aarhus

T [+45] 6161 1299

mb@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk